Ďalší príspevok na tému storage – porovnanie rýchlostí rôznych pripojení k diskovému priestoru. Porovnanie všetkých použiteľných protokolov – FC, iSCSI a NFS. Rozhodne sa to oplatí pozrieť, výsledky sú veľmi zaujímavé.


Našiel som dva zaujímavé dokumenty, jeden od Vmware a jeden od NetApp-u. Ak si ich chcete prezrieť celé, nájdete ich tu: http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_perf_exchange-storage-protocols.pdf  http://blogs.netapp.com/virtualstorageguy/2010/01/new-vmware-and-netapp-protocol-performance-report.html

Ja vyberám len niekoľko zaujímavejších častí, ale čítanie je to zaujímavé, hlavne pre naše miestne podmienky. Najprv niečo z dokumentu Vmware. Ako servery použili HP DL580 G5. Testovali výkon diskov v prostredí Microsoft Exchange. Čo je zaujímvé, tak pre pripojenie bol vždy použitý len jeden adaptér – takže 4Gb pre FC a 1Gb pre NFS a iCSCI. Software bol ESX 4.0 RC a Exchange 2007 s 16000 užívateľmi. Teraz k tomu zaujímavému, čiže grafom:

IOPS počas 8 hodinového záťažévého testu. Ako vidíte, všetky začali zhruba na 6500 IOPS a skončili na 3300 IOPS. Výkony veľmi vyrovnané. Druhý zaujímavý graf som vybral taký, ktorý ukazuje latenciu diskov:

Tu je porovnaný 4Gb FC, 1Gb iSCSI a 4Gb iSCSI. Zatiaľ čo pri 1x1Gb je latencia relatívne vysoká, pri použití 4x1Gb sieťoviek je latencia porovnateľná s FC pripojením. A za podstatne lepšiu cenu. A posledný graf je zaťaženie CPU na ESXoch:

Pripomínam, že FC pripojenie používa vlastnú fyzickú HBA, ale iSCSI a NFS používa štandartné 1Gb sieťovky a nie hardvérový iSCSI initiator. Komunikácia zároveň prechádza cez virtuálny switch. Rozdieľ v záťaži je síce viditeľný, ale rozhodne nie je dramaticky odlišný.

NetApp robil trochu iné porovnanie, použil IOMeter a testoval aj rozdieľ v použití 1Gb a 10Gb adaptérov pre iSCSI a NFS. Ako prvé, 4Gb FC vs 1Gbit pre iSCSI a NFS:

Graf je urobený  ako relatívny pomer výkonu voči FC s pevnou cestou. Výkon ostatných možností je síce nižší, ale opäť sa nejedná o dramatický rozdiel. Degradácia výkonu sa pohybuje do 10%. Nasleduje použitie 10Gb adaptérov:

Rozdiel výkonu je opäť veľmi malý, aj NFS aj iSCSI si polepšili voči 1Gb adaptéru. Ďalšie zaujímavé čítanie obsahujú oba dokumenty, ktoré sú spomenuté vyššie. Odporúčam prečítať každému.

No a aký je záver? V našich podmienkach malých a stredných firiem nie je nevyhnutnosť používať len drahú FC SAN a veľa sa dá dosiahnuť už po obyčajnom 1Gb ethernete. A komu to nestačí, môže použiť viac 1Gb kariet (čo je stále relatívne lacné) a dosiahnuť výkon porovnateľný s FC. Prípadne siahnuť po 10Gb ethernete, ktorý už je ale cenovo podobný FC. Uvedomujem si, že drahým prvkom je aj samotné diskové pole, ale FC switch a licencie tiež spravia obrovskú položku. Naproti tomu – kvalitné sieťovky, switche a káble sú určite lacnejšie.

Obrázky sú použité s uvedených dokumentov, práva na ne majú ich vlastníci.